سایزها و استانداردها

 

سایز های عمومی ساک دستی و پاکت


( سایزهای اختصاصی نیز قابل اجرا می باشند.)

divider

ارتفاعکاستعرض
17518/5
16.5617.5
26716.5
27617.5
24.51023.5
25924.5
35919.5
36820.5
401023.5
41924.5
261037
26938
481131
491032
33.51443
34.51245
551334
371552
381354
 

سایز های عمومی پاکت پیتزا و پاکت ساندویچ فست فود


( این سایزها برای پاکت های دسته منگنه ای ، دسته کاغذی و دسته موزی هستند )

divider

ارتفاعکاستعرض
271228
361226/5
401429.5
371927
391534.5
342327
3624.524.5
3428.529.5
31.53334
02165545589